Veilig verkeer Nederland en Onderwijsbureau Semko gaan samenwerken. (ek yn it Frysk)

Veilig verkeer Nederland en Semko

Veilig verkeer Nederland en Onderwijsbureau Semko gaan samenwerken. (ek yn it Frysk)

We zijn super trots om het volgende bericht de wereld in te slingeren.

Veilig Verkeer Nederland gaat de basisscholen in met de boodschap: ‘Op de fiets even niets’.

Er gebeuren steeds meer ongelukken door het gebruik van social media op de fiets. Vanaf de brugklas zien wij kinderen met oordopjes in muziek luisteren en whatsappen of tweeten onderweg. Levensgevaarlijk! Om deze boodschap breder te verspreiden gaat Veilig Verkeer Nederland (VNN) een samenwerking aan met Onderwijsbureau Semko.

Groep 7 en 8 krijgt een interactieve verkeersles van twee uren. Er zijn gesprekken over verkeersgedrag. Wat zijn de gevolgen van bellen, appen en muziek luisteren in het verkeer? Om leerlingen echt te laten ervaren dat tekstberichten sturen en fietsen tegelijkertijd niet gaat, gaan zij vervolgens in een aansluitende les van Traffic Skills fietsen in een virtuele omgeving. Zij krijgen hierbij de opdracht om een tekstbericht te versturen. Doe dit maar eens zonder brokken te maken!

VVN en Onderwijsbureau Semko zijn blij met de samenwerking. Wij gaan in Fryslân en Groningen de scholen in en geven de kinderen actief les over ‘Op de fiets even niets’ met als doel verkeersveiligheid. De lessen starten vanaf maart, scholen worden actief benaderd om mee te doen.


Veilig verkeer Nederland en Semko sille gearwurkje. Wy binne super grutsk om it folgjende boadskip de wrâld yn te slingerjen.

Veilig Verkeer Nederland giet de basisskoallen yn mei it boadskip : ‘Op de fiets even niets ‘.

Der komme hieltyd mear ûngelokken troch it brûken fan ‘ social media op ‘e fyts . Fan de brêgeklasse ôf  sjogge wy bern mei eardopkes yn nei muzyk lústerjen en whatsappen of tweeten ûnderweis. Libbensgefaarlik!  Om dat boadskip breder te fersprieden sil Veilig Verkeer Nederland (VNN ) gearwurkje mei Underwiisburo Semko .

Groep 7 en 8 kriget in ynteraktive ferkearsles fan twa oeren. Der binne petearen oer ferkearsgedrach. Wat binne de gefolgen fan belje, appe en muzyk hearre yn it ferkear? Om learlingen echt fernimme te litten dat tekstberjochten stjoere en fytse tagelyk net kin,  geane se dêrnei yn in oanslutende les fan Traffic Skills fytsen yn in firtuele omjouwing. Sy krije dêrby de opdracht om in tekstberjocht te ferstjoeren. Doch dat mar ris sûnder brokken te meitsjen.

VVN en Underwijsburo Semko binne bliid mei de gearwurking . Wy sille yn Fryslân en Grinslân de skoallen yn en jouwe de bern aktyf les oer ‘ Op de fiets even niets ‘ , mei as doel ferkearsfeiligens.  De lessen begjinne mei yngong fan maart, skoallen wurde aktyf benadere om mei te dwaan.


Back To Top