Lutsen is in bytsje fan ús. As wy teksten yn in boekje of wichtige mail stjoere dan sjocht Lutsen dat foar ús nei. Hy docht dat altyd hiel sekeur. En dat hy goed is wisten wy al mar sa goed!!!! Hy hie in heale flater yn it hiele diktee. Fan it folsleine Semko team: fan herte lokwinske. Wy binne grutsk op dy!