Us skoalstiper Feikje Toering hat in lintsje krigen. Fan herte lokwinske fan al dyn kollega’s fan Semko!! #grutskopFeikje

Feikje Toering-van der Weide (65), Weidum. Onderwijsteamdirecteur van twaalf Gearhingscholen in de Greidhoeke, begeleidde in 2012 de samenvoeging van vijf Gearhingscholen, betrokken bij innovatieproject Greidhoeke Goes Onderwijs, dat verschillende prijzen won, bestuurslid van Koninklijke Nederlandse Kaatsbond, voorzitter van IJsklup Weidum.