Droomtaal – ‘de rode pen in het schrift’

Droomtaal – ‘de rode pen in het schrift’

Dit is “mijn” 2e Droomtaal blog. De eerste, mijn vorige geschreven blog, ging over mijn eigen lagere school geschiedenis. Mijn ervaringen met de meesters en juffen van toen. Een herinnering die uit die tijd ook in mijn herinneringen is blijven hangen, maar niet beschreven in mijn 1e blog, is die van de rode pen. De rode pen van de juf en meester.

De rode pen

De rode pen die met een bijgeschreven zinnetje, een krul of een dikke streep diende als oppepper, de begeleidende meester of juf hand, als de corrector. De rode pen was een belangrijk materiaal die maar één in de klas mocht gebruiken en dat was dus jouw juf of meester. De rode pen, was dus de pen waarmee, de juf of meester, een kort zinnetje schreef, onder of naast jouw toets, rekenles, grammatica/spellingles, in jouw werkschrift.

Begeleidende zinnetjes

Zelf was ik een leerling die gedurende de lagere school periode “goed kon meekomen”. De zinnetjes die bij mijn werk werden geschreven waren dan ook vaak zinnetjes als; “goed zo!”, “goed gedaan!” en soms stond er zelfs; “klasse”. Hoe anders was dat bij een aantal klasgenoten. Klasgenoten bij wie het leren anders verliep, klasgenoten die moeite hadden met het tempo van de lessen, die moeite hadden met de inhoud van de lessen, moeite hadden met begrijpelijk lezen. Die klasgenoten kregen begeleidende zinnetjes zoals; “nog meer je best doen”, “blijven oefenen”. Hoe motiverend dat geweest zal zijn voor de desbetreffende klasgenoten is maar zeer de vraag.

De streep en de krul

De rode pen was ook onverbiddelijk in de streep. De streep door fouten. Fout gemaakte sommen, fouten in het dictee, fouten in het spellingschrift enz. Soms werden daar dan de goede antwoorden geschreven en heel soms werd er met die rode pen, in het kort een uitleg gegeven hoe het antwoord waarom had moeten zijn. Tegenover de streep stond de rode krul. Sierlijk, mooi, de krul behoorde daarom terecht toe aan goede antwoorden, goed gemaakte proefwerken, mooie opstellen enz. Door de rode streep en de rode krul was voor ons leerlingen in een ogenblik, duidelijk te zien hoe wij het werk hadden gemaakt. Meteen was te zien, veel krullen of veel strepen. Dus meteen te zien je had je werk goed of slecht gemaakt.

De rode pen van de meester of de juf, de zinnetjes die daarmee werden geschreven, de strepen, de krullen werden en zijn daarmee de rode draad van mijn lagere school periode. Tegenwoordig zie ik, gelukkig, dat de rode pen nog maar nauwelijks wordt gebruikt door het onderwijzend personeel. Wat daar in mee speelt zal o.a. de digitalisering zijn van het onderwijs, maar zeker ook de veranderende inzichten in het onderwijs.

Scoren

Maar…. ook nu moet er worden gescoord in het onderwijs. In de gesprekken die ik heb met diverse scholen, onderwijsrecruiters enz. krijg ik steevast te horen; “we zijn wel onderwijs, dus moeten wij wel scoren”. Dat moeten scoren, het moeten aantonen dat er wel onderwijs gegeven wordt geeft dat het werken met kadering, het werken rapporten, het werken uitstroomprofielen, het werken met OPP’s, met IHP’s, met leerlijnen, met toetsweken, met Citotoetsen nodig, schijnt, te zijn.

Rode Piet

Kortom er wordt wat gekaderd in het onderwijs. Die kadering speelt al jaren. Toen onze oudste dochter , nu 23 jaar, in groep 2 zat, mochten wij ouders de juf aanhoren in het tweede tien-minuten-gesprek van dat schooljaar. Heit en mem zaten daar en de juf maar aanhoren, want tsja, tien minuten is kort en daarin moet veel worden verteld. Vooral de dingen die niet zo goed gingen in het leren van onze dochter. En dat gebeurde toen ook…. De juf had heel wat aan te merken, te vertellen… poeh zeg en tot slot van de tien minuten kregen wij bovendien nog te horen; “ze kleurt Zwarte Piet bovendien ROOD!!”

Hoe vooruitstrevend onze dochter toen al was en dat tegenover een vast-gekaderde juf. Voor ons als ouders was wel duidelijk dat de kadering ook de beperking binnen de creatieve vormgeving met zich mee bracht.

Gelukkig is de rode streep bijna uit het (basis) onderwijs verdwenen. Echter daar waar de kadering doorslaat en beperkingen gaat opleggen, daar mag die rode pen weer terugkomen, om daar een duidelijke rode streep door te zetten.

Geschreven door Pieter Zuidema.

Back To Top