Een mindmap wordt vaak gezien als een veredeld woordweb. Bij de thematafel in de klas zie ik op een groot papier een woordspin hangen. Een mooie eerste stap om aan de slag te gaan met mindmappen. Maar er is zoveel meer mogelijk! Hieronder geef ik jou 6 redenen om aan de slag te gaan met mindmappen in de klas. 

Your brain is like a sleeping giant

Tony Buzan (uitvinder van de mindmap)

1. Samenvattingen maken

Een tekst samenvatten is een essentieel onderdeel bij begrijpend lezen. Een gelezen tekst moet verkort worden tot alleen de belangrijkste zaken. Mijn leerlingen in de bovenbouw vonden dit altijd lastig. Want wat is nou belangrijk? Hoe scheid ik de hoofd- en bijzaken? Het maken van een mindmap zorgt voor een vaste structuur en ordening. Het zal de leerlingen helpen om systematisch een samenvatting te maken. 

2. Doelen stellen

Wanneer je op school werkt met kindgesprekken en de daarbij horende kindplannen, is het een uitgelezen kans om dit te combineren met mindmappen. Leerlingen kiezen voor een bepaalde periode een persoonlijk doel om aan te werken. Hoe ze dit doel willen bereiken kan in een mindmap worden gezet. Denk aan; gestelde doel, tijd, supporters, te ontwikkelen vaardigheden, evaluatie, etc. 

3. Presenteren

Powerpoint of Prezi, dat is tegenwoordig het meest gebruikte presentatiemiddel op school. Laat leerlingen hun gekozen onderwerp voor een spreekbeurt of boekbespreking in een mindmap zetten. Projecteer de gemaakte mindmap op het digibord en de leerling kan op deze originele manier een prachtige presentatie neerzetten. 

4. Geheugen verbeteren

Een mindmap is een ‘tekening’ van gedachten volgens een vaste structuur gecombineerd met woorden en afbeeldingen. Bij mindmappen gaat het om een combinatie van schrijven en tekenen. Een mindmap helpt leerlingen om informatie beter te onthouden en te structureren. Op een wonderlijke manier sluit dat beter aan bij ons natuurlijke denken en leren dan simpelweg A4-tjes vol schrijven.

5. Plannen

De manier van plannen die wij nu gebruiken is traditioneel en lineair. Wanneer je de planning omzet in een mindmap is dit visueel aantrekkelijker. Een weekplanning of een dagplanning kan op deze manier worden gemaakt. In de bovenbouw maken de leerlingen hun eigen planning. 

Maar denk ook aan de planning bij een project. De verschillende fasen komen duidelijk in de takken van de mindmap naar voren. En door het overzicht op een enkel groot papier, weet je gelijk in welke fase het schoolproject zit. Ook handig om als leerkracht overview te houden. 

6. Denkvaardigheden bevorderen

De taxonomie van Bloom is een van de meest gebruikte manieren om verschillende kennisniveaus in te delen. De niveaus die Bloom beschrijft, worden ook wel hogere en lagere denkvaardigheden genoemd. Creëren, evalueren en analyseren vallen onder het ‘hogere orde denken’ en sluiten naadloos aan bij het mindmappen. Een mindmap kan worden gebruikt om; nieuwe ideeën in te zetten, planning maken (hierboven beschreven), bekritiseren, voor- en nadelen, informatie ordenen, verbanden leggen, vergelijken en organiseren. 

Voor alles wat hier boven staat beschreven geldt; hoe vaker je een mindmap maakt, hoe makkelijker het zal gaan. 

In mijn training leer ik jou precies hoe je bovenstaande en nog veel meer kan toepassen op school. 

Meer informatie:

https://www.semko.nl/cursus-of-opleiding/mindmappen-cursus/