Een dag in groep 8.

Een dag in groep 8.

Voordat ik vanochtend om half 7 kort na het opstaan op mijn telefoon keek, zei ik tegen mezelf: ‘Nee joh, het is nog te vroeg voor aanvragen, om 7 uur gaan we pas ‘open’.’

Maar – jawel, er was al een aanvraag ‘in de lucht’. Groep 8, op een voor mij bekende school. Ik meldde me direct present en tegen half 8 vertrok ik. Twee collega’s praatten me bij over wat er deze dag aan de orde was.

Toen ik zag dat er voor de middag Engels en creatief op het rooster stond en beide collega’s geen idee hadden wat er met Engels moest gebeuren, vroeg ik voorzichtig hoe erg het was als dat een keer niet doorging  ‘Niet’, was het eensluidende antwoord. Ik wist genoeg.

In de ochtend werkten we hard. In de gymles, bij het afronden van de weektaak en met rekenen. (Wat een grap; in het werkboek van rekenen kwamen we een puzzel tegen waarvan ik echt niet zag hoe je die op moest lossen. Er was maar een groepje jongens die de puzzel had gemaakt, maar niet een van hen kon uitleggen wat voor doel en manier van denken hier nu voor nodig was. En toch hadden ze ‘m voor het grootste deel goed. Dan word ik zo nieuwsgierig! Ook mijn duo collega zag het niet, en in de handleiding kwam deze bladzijde niet voor. Ik heb de vraag opgeschreven voor de eigen meester – ik hoop dat ik er nog ‘s wat van hoor 🙂

En toen werd het middag. Ik vertelde het prachtige verhaal over ‘Hoe jongen zijn naam verdiende’. Over een Indianen-jongen die tijdens zijn kans om een heldhaftige naam te verdienen bij de bizonjacht, ervoor kiest om niet te schieten; hij ziet een jong dat bij zijn moeder probeert te drinken en luistert naar zijn hart. Hij denkt dat hij het verprutst heeft maar… verdient op deze manier de naam ‘Bizonvriend’.

Heel mooi benadrukt dit verhaal het ‘scherp luisteren’, ‘scherp zien’, goed doen wat je geleerd is en toch… luisteren naar je hart. Aansluitend gingen we naar buiten voor een korte wandeling in het groen tegenover de school. Met de opdracht: ‘Verzamel een paar kleine dingen in de natuur die jij mooi vindt en straks kunt gebruiken als voorbeeld of onderdeel van je tekening.’

Ook dachten we na over een Indianennaam voor onszelf. Dat kan al heel simpel door je favoriete sport of andere hobby te combineren met je lievelingsdier. Dan ontstaan de mooiste creaties: ‘Winkelende Vlinder’, ‘Voetballende Cavia’ ….

De kunstwerken waren nog lang niet klaar toen het helaas alweer tijd was. Ik hoop dat ze ermee verder gaan.

We hebben genoten.

Geschreven door Janny van Reenen

Back To Top