Boeken update

Boek update We zijn een aantal weken verder en we zijn nog steeds bezig met het boek. Dat is een heel goed teken. Jullie hebben dat vast ook, je bent bij de start heel enthousiast en dan na verloop van tijd wordt het minder. En ineens ben je er niet meer mee bezig. Dat hebben […]

Kampvuur

Afgelopen week hebben we twee kampvuren georganiseerd. Een kampvuur met de werelddocenten en een kampvuur met de skoalstipers. Wij noemen het kampvuren omdat we samen om het denkbeeldige vuur zitten en uitwisselen. Het gaat dan niet om het zenden maar om het luisteren. Bij de werelddocenten hebben we tips uitgewisseld met het woord flow erin. […]

Nieuwtje

Het is schoolvakantie en dan is het altijd rustiger bij Semko. Dat geeft tijd en ruimte om andere dingen te doen. Ik denk dat ik het maar gewoon ga vertellen. We zijn begonnen met 2 boeken. Niet 1 boek maar direct 2 boeken waar we gelijktijdig aan werken. Dit is zo’n fase dat het nog […]

Nadja werkt 1 jaar bij Semko

Hoera, Nadja werkt vandaag 1 jaar bij Semko. Klein feestje! Nadja, we zijn super blij met je. Op naar nog heel veel meer jaren.

Mindset wurkboek is nij

Grutsk binne wy om de wrald te fertellen dat wy ús wurkboek mindset yn it Frysk utjouwe. Dit wurkboek befettet 32 siden mei wurkblêden, dêr’t de bern selsstannich of yn groepsferbân mei oan ’e slach kinne. In soad blêden jouwe oanlieding ta in ûnderling petear en útwikseling fan eigen ûnderfiningen, tsjinslaggen en oerwinningen. Yn ’e […]

Eva Naaijkens in Heerenveen

Wat was het gisteravond leuk. Een Posthuis Theater met  200 mensen vanuit heel Noord Nederland waren aanwezig voor een lezing van Eva Naaijkens. Het was super om iedereen te ontmoeten. Allemaal onderwijsmensen bijelkaar staat garant voor veel plezier. Er is dan ook veel gelachen. Eva Naaijkens heeft ons meegenomen in haar zoektocht naar wat zij […]

Skoalstiper foar it taalplan Frysk

Ik bin skoalstiper by  ûnderwiisburo Semko en help skoallen om it Frysk op in heger plan te krijen.   Alle basisskoallen en skoallen foar fuortset ûnderwiis sille tenei út en troch besocht wurde troch in skoalbesiker. De skoallen hawwe in fragelist opstjoerd krigen oangeande de stân fan saken oer it fak Frysk op harren skoalle. […]

Taalprofyl Frysk, de earste skoallen

Hjoed hawwe Deputearre Steaten oan de earste 21 skoallen foar primêr ûnderwiis innij Taalplan Frysk-profyl takend. Dit taalprofyl Frysk jout oan op hokker nivo in skoalle it (fak)Frysk oanbiedt. Alve skoallen krije opnij in A-profyl. Fjouwer skoallen behâlde ekitselde, mar leger profyl (B, C en F). Fjouwer oare skoallen krije in heger profyl dan seearst […]

Taalplan Frysk, wy sette út ein!

Yn febrewaris binne wy, nettsjinsteande de koroanakrisis, begûn mei it begelieden fan skoallen dy’t it fak Frysk oanbiede. It Taalplan Frysk is opset troch de provinsje mei it doel om it Frysk yn it ûnderwiis it plak te jaan dat it fertsjinnet. Ferskate organisaasjes hawwe de krêften bondele en in plan opsteld.  Alle basisskoallen en […]

Tafelwerkboek met stickerposter

Een poosje geleden kwam ik op een school. We zaten in de teamkamer en de directeur vertelde dat het team nu echt aan de gang moest gaan met automatiseren. Elk jaar komt het weer ter sprake. Bij de start van elke les moet er iets gedaan worden met sommen. Ik zag dat iedereen knikte. Op […]

Geluksstenen maken met kinderen

Ik heb dat soms. Dan zie ik een filmpje of ik praat met iemand en dan denk ik aan de klas die ik heb les gegeven. Zo’n enthousiaste klas die alles leuk vindt. Ik had dit op het moment dat ik een filmpje keek van iemand met een mini polijsttrommel. Het is een kleine machine […]

Semko en taalplan Frysk

It is safier!  Wy meie it no lûdop sizze. Semko docht mei om it taalplan Frysk út te fieren.Twa jier ferlyn binne by  Semko de petearen yn lytse groepkes úteinsetten op inisjatyf  fan Johan Wagenaar. Wy ha petearen hân  mei de polityk en de oare organisaasjes dy’t ek meidogge om it plan út te fieren. […]