Categorie: Onderwijs

Invallen Onderwijs

Het smeulende vuur van de plusklas-achter-het-scherm

Eind 2020 werd ik gevraagd of ik een semester wilde invallen als plusklasmeester. Op dat moment, had ik een half jaar veel gewerkt als Werelddocent. Hoe leuk het ook is om elke keer een nieuwe groep kinderen te hebben en voor allerlei verschillende soorten klassen te staan, ik had ook wel behoefte aan een vaste […]

Onderwijs

Apart

Frjemde sipel dy’t ik bin… Hoe krij ik it no wer sa bryk foar elkoar? Wat as.. ? Hokker konsekwinsjes hat dat, foar de bern, de kollega’s, de stazjêres en foar myn reputaasje? It is mar sa’n lytse muoite… Komt it omt myn famylje, of yn elts gefal myn man en âlders en skoanmem, der sa […]

Invallen Onderwijs

Twee dagen in een bijzondere groep

De stagiair zei het al bij voorbaat: ‘Dit is een heftige groep’. Tot mijn grote voldoening en plezier lukte het desondanks goed om op een gemoedelijke manier met ze te ‘lezen en schrijven’. Ingrediënten:  met grote aandacht luisteren naar hun prachtige verhalen; ze ervan bewust maken dat ze mooie avonturen  gaan beleven in hun boek […]

Invallen Onderwijs

Een dag op de boerderij

Een andere pet op, maar wel iets met onderwijs. Als vrijwilliger van de Naturij begeleid ik groepen schoolkinderen bij natuuractiviteiten. Soms in samenwerking met Natuurmonumenten en Landschapsbeheer. Mijn aandeel bestaat dan in het uitzetten van onderzoeksopdrachten in het bos. Ik ben aan de beurt in een voor mij nieuwe situatie: vandaag gaan we bezig op […]

Onderwijs

De leerkracht als stuurman/vrouw

Het weerbericht houd ik al dagenlang nauwkeurig in de gaten. Windkracht 4, oftewel een matige wind met langere golven en grotere schuimkopjes op het water. Dat wordt een pittige tocht op het water. Er zijn heel wat berichtjes heen en weer gegaan in de app-groep. Je voelt de spanning stijgen wanneer de wedstrijddatum dichterbij komt. […]

Back To Top